Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Afwezigheid melden

Als uw kind verhinderd is naar school te komen bijvoorbeeld wegens ziekte, dan is het noodzakelijk om dit voor aanvang van de schooldag door te geven. Wanneer wij zonder bericht een leerling missen, wordt telefonisch contact opgenomen. Van elk kind worden de verzuimen genoteerd en ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de ambtenaar leerplichtzaken.

 

U kunt uw kind bij voorkeur afmelden via de module in ouderportal Isy, mocht dit niet lukken dan kan dit telefonisch tussen 8.00u en 8.30u via 077-3260855.