Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Jaarplan

Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het jaarplan is opgedeeld in twee halve jaarplannen. Het jaarplan wordt daarom ook halfjaarlijks geƫvalueerd, dit maakt het een dynamisch document.


Bs. St. Jozef heeft voor schooljaar 2023-2024 de volgende speerpunten:

  • Verdere implementatie pedagogische huisstijl;
  • Verhogen van de autonomie van de leerlingen;
  • Versterken leerkrachtvaardigheden m.b.t. doelgericht werken en EDI;
  • Versterken beredeneerd en betekensvol aanbod in de onderbouw;
  • Implementatie unit-werken.


Klik hier om naar het huidige jaarplan te gaan.

 

Unit-werken

Om optimaal te werken aan bovenstaande kernpunten, voldoet de huidige manier van organiseren van het onderwijs niet meer. Daarom willen we op St. Jozef gaan starten met het werken in units. Dit gaan we dit schooljaar nog niet in alle groepen doen, we groeien hier langzaam naar toe. We kiezen bewust voor een gefaseerde overgang, zodat het beheersbaar blijft en we de dingen die we doen ook goed kunnen doen.

In groep 2/3 zullen op een aantal momenten in de week meer leerkrachten zijn. Om te groeien richting unit-werken, zal de samenwerking tussen de groepen uit de onderbouw steeds intensiever worden. We hebben er tevens voor gekozen om in schooljaar 2023-2024 in de bovenbouw twee units te formeren: unit 6 en unit 8. In de units zullen elke dag twee leerkrachten zijn. De komende jaren zal het unit-werken steeds verder uitgebreid worden.