Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Jaarplan

Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het jaarplan is opgedeeld in twee halve jaarplannen. Het jaarplan wordt daarom ook halfjaarlijks geƫvalueerd, dit maakt het een dynamisch document.

 

Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van de concretisering en implementatie van onze nieuwe visie. Als school hebben we voor schooljaar 2020-2021 drie speerpunten:

  • Pedagogisch handelen/tact, groepsdynamiek en het sociaal emotioneel welbevinden.
  • Didactisch handelen en doelgericht werken.
  • Ontwikkeling professionele cultuur en uitgaan van erkende ongelijkheid.


Voor elk van bovenstaande speerpunten hebben we een werkgroep samengesteld. Deze werkgroepen bestaan uit leerkrachten uit iedere bouw, teamleider en/of directeur. De werkgroepen starten vanaf het begin van het schooljaar met het concreet maken wat we als school op pedagogisch en didactisch vlak moeten ontwikkelen om onze ambitie te realiseren zoals beschreven is in de visie. Vervolgens gaan we met het team aan de slag met de implementatie hiervan. Op teamniveau gaan we aan de slag met de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur. We leren elkaars kwaliteiten, ontwikkelpunten en talenten steeds beter kennen en gaan deze ook bewust inzetten.

 

Klik hier om naar het huidige jaarplan te gaan.