Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Oordeel van de inspectie van het onderwijs

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. De inspectie voert het onderzoek uit op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doet de inspectie niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoekt zij tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen waarvoor het verantwoordelijk is. Het verificatieonderzoek is (altijd) onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. De inspectie voert het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft de inspectie in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

 

In schooljaar 2019-2020 is dit vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Kerobei. Naar aanleiding daarvan heeft er op bs. St. Jozef een verificatieonderzoek plaatsgevonden waarbij specifiek gekeken is naar de volgende standaarden: OP1 Aanbod, OP3 Didactisch handelen en KA2 Kwaliteitscultuur. 

Uit dit onderzoek is geconstateerd dat de kwaliteit van aanbod voldoende is, ditzelfde geldt voor de kwaliteit van het didactisch handelen. De standaard kwaliteitscultuur is als onvoldoende beoordeeld: 

 

“De effecten van de gesprekscyclus en de actualisering van de bekwaamheidsdossiers zijn nog van onvoldoende kwaliteit (art. 32b WPO). Een professionaliseringsplan, als onderdeel van het schoolplan ontbreekt (art. 12, derde lid, WPO). Hiermee voldoet de school niet aan de wettelijke vereisten. Een tweede verbeterpunt is de professionele (aanspreek-)cultuur. Tijdens ons onderzoek hebben wij geconstateerd dat de professionele cultuur en het kwaliteitsdenken nog moeten “wortel schieten”. Het nieuwe managementteam dat sinds de start van dit schooljaar is aangetreden, laat zien hier krachtig op in te willen zetten zodat een gezamenlijk gedragen visie, vanuit een professionele cultuur, opnieuw opgebouwd gaat worden.“

 

Doordat de gesprekscyclus en het bijhouden van de bekwaamheidsdossiers van onvoldoende kwaliteit waren en het professionaliseringsplan ontbrak is er door de inspectie een herstelopdracht geformuleerd. In mei 2020 is aan deze herstelopdracht voldaan.

 

Klik hier voor het meest recente inspectieverslag.