Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Kenmerken van ons onderwijs.

Onze basisschool St.-Jozef is onderdeel van stichting Kerobei.

Als team:

  • Kiezen wij voor activiteiten en inhouden die voor leerlingen zinvol zijn en die betekenis voor hen hebben en/of kunnen gaan krijgen.
  • Streven wij een brede persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen na.
  • Werken wij systematisch om de ontwikkelmogelijkheden, waarover de kinderen al beschikken, optimaal te benutten en uit te breiden.
  • Zien wij de rol van de leerkracht als heel belangrijk. Zij, hij, geeft hulp bij het onderzoek en de uitvoering van activiteiten. De leerkracht zorgt vanuit haar, zijn professionaliteit, voor de balans tussen behoeften van en betekenissen voor kinderen en voor de kennis- en cultuuroverdracht.
  • Zien wij als een andere belangrijke taak van de leerkracht om samen met de leerling op zoek te gaan naar de zone van naaste ontwikkeling.

Wij gaan er van uit, dat kinderen verschillen in talent, interesse en begeleidingsbehoefte. Wij zien het als onze taak om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan 'leren leren' en begeleiden hen bij het zelf verantwoordelijk zijn daarvoor.

Kinderen worden hierdoor mede-eigenaar van hun ontwikkeling.

Door de belangstelling van de leerlingen voor de wereld om hen heen te wekken, streven wij na, een optimaal leereffect te bereiken, waarbij we voldoen aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen van het basisonderwijs.