Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU
Basisschool Sint Jozef - Tegelen
aanmelden van nieuwe leerlingen »

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u onder schooltijden altijd terecht. U bent van harte welkom.

Nieuws »

Voorbereidingen nieuwe schooljaar.
Het loopt tegen het einde van het schooljaar. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ik wil u graag uitleggen welke keuzes we hebben en wat de keuze uiteindelijk geworden is.
Daarom wil ik u, namens het team, uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op
woensdagavond 12 juni aanstaande om 19.30 uur - 20.30 uur.
- keuzes voor de groepen met leerkrachten
- keuzes in het schoolplan
- mogelijk het voorstellen van de nieuwe directeur.
We zullen de bijeenkomst houden in de speelzaal van de
school.

Samen in ontwikkeling!

Actief en gericht op de omgeving,
veilig,
enthousiast en betrokken,
doel- en opbrengstgericht,
samen met ouders.


Op basisschool St. Jozef staan deze speerpunten centraal en zien we kinderen graag met plezier naar school komen.

Wie is Juffrouw of Meneer?

Het is toch wel spannend hoor,... een nieuwe juffrouw of meneer.
Hier kun je al een beetje kennis maken. 

Juffrouw Simone

Juffrouw Anja

Juffrouw Margot

Juffrouw Ieneke