Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Ouderraad basisschool St. Jozef

Op onze school is een ouderraad actief die het contact tussen ouders, kind en de school wil bevorderen. Zij heeft zich ten doel gesteld om de hele schooltijd voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten zo plezierig mogelijk te maken.

De Ouderraad bestaat uit tien tot vijftien enthousiaste ouders die:

  • Contact onderhoudt met de diverse geledingen van de school;
  • Ondersteuning verleent bij de organisatie van diverse activiteiten op school;
  • Ervoor zorgt dat elk kind op school met zijn/haar verjaardag een cadeautje krijgt.

 

De ouderraad kan al dit werk niet verzetten zonder de hulp van ouders en verzorgers. Gedurende het hele schooljaar wordt hulp gevraagd via de contactouders of via een oproep op het ouderportal Isy.

De ouderraad vergadert gemiddeld een keer per zes weken, op dinsdag van 19.30 uur – 20.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender op Isy.

Elk schooljaar ontstaan er vacatures in de ouderraad. Daarom worden in het begin van het schooljaar nieuwe kandidaten gevraagd en volgen zonodig verkiezingen. Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij juf Simone Houben (simone.houben@kerobei.nl), een van de overige leden van de ouderraad of u kunt een van de vergaderingen bezoeken.

 

Samenstelling ouderraad 2022-2023:

Ouders
Ruut van de Voort - boebeleboebje@gmail.com  voorzitter           
Esther Beurskens - estherrico@live.nl
Susanne Kierkels 
Christel Jansen
Shirley Schell
Marieke Peeters
Jerney Bos
Birgit Huskes
Michelle Burhenne
Nadia Rouleaux
Sonja van Horck
Yvette van Lieshout

Leerkracht
Simone Houben - simone.houben@kerobei.nl