Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Klachtenregeling

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een “Klachtenregeling”.

De klachtenregeling vindt u via deze link en ook via de site van Kerobei.

schoolcontactpersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Er zijn situaties waarin kinderen zich niet altijd prettig voelen. Als een kind zich niet prettig voelt, kan het niet optimaal functioneren. Het kan de dingen die het kind doet op school of het hele leven van het kind beheersen.

Waar gewerkt wordt, gaan soms dingen mis. Dat is op onze school niet anders.

 

Onveilige situaties kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan ongewenst gedrag , zoals: pesten, discriminatie, ongewenst seksueel  gedrag en allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. Ook kan gedacht worden aan ontevredenheid over schoolse zaken zoals: gedrag van de leerkracht, aanpak van uw kind of andere school gerelateerde zaken.

 

De eerste stap om dit op te lossen is, in gesprek gaan met de personen die bij de situatie betrokken zijn. Door erover te praten, kan het probleem vaak worden opgelost.

Kan het probleem niet worden opgelost met de direct betrokken personen, dan kan de interne contactpersoon hierin hulp bieden.

De schoolcontactpersoon:

  • Luistert naar problemen en klachten.
  • Gaat vertrouwelijk met de melding of klacht om.
  • Zorgt eventueel voor bemiddeling.
  • Kan je eventueel doorverwijzen naar een hulpverlener.

 

Voor onze school zijn de schoolcontactpersonen:

Elsa Sijbers-Naus                                         

e.sijbers@sintjozef.kerobei.nl 

   

Chris Spelbos

c.spelbos@sintjozef.kerobei.nl

 

 

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtenbehandeling is beschreven, kunt u vinden op de website www.kerobei.nl