Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Basisschool St. Jozef en privacy

Basisschool St. Jozef gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van leerlingen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk.

 

Rechten van ouders/verzorgers op het gebied van privacy

De scholen van onze stichting Kerobei verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Kerobei vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving.

Kerobei is ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en leerlingen.
In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe met persoonsgegevens van ouders en leerlingen wordt omgegaan. Deze is te vinden op: https://www.kerobei.nl/organisatie/kerobei-en-privacy 

 

Jaarlijks wordt er via Isy al dan niet toestemming verleend aan de school voor bijvoorbeeld het gebruik van sociale media en beeldmateriaal. Kerobei wil er op wijzen dat ouders/verzorgers te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de verleende toestemming voor bijvoorbeeld het gebruik van sociale media en beeldmateriaal kunnen intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels het formulier Intrekking toestemming gebruik beeldmateriaal en sociale media, voorzien van naam, datum en handtekening, verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Alle informatie kunt u vinden in het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van onze stichting Kerobei.