Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Schoolplan

In het schoolplan van basisschool Sint Jozef wordt, over een periode van 4 jaar en passend binnen de kaders van stichting Kerobei en de strategische hoofdlijnen van het koersplan, aangegeven wat de schoolspecifieke ambities op alle beleidsterreinen zijn. In het schoolplan wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat dit richting geeft aan het handelen op school. Het is een strategisch plan voor de periode van 4 jaar.

 

De huidige schoolplan periode loopt van 2019-2023. Het schoolplan op bs. St Jozef is in schooljaar 2019-2020 herzien n.a.v. het visietraject.

 

Klik hier om naar het huidige schoolplan te gaan.