Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Schoolgids 2023 - 2024

De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.


Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
 

Klik hier om naar de schoolgids van 2023 - 2024 te gaan.