Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Oriëntatie / Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar school. Het is belangrijk dat zij naar school gaan om te wennen en te leren omgaan met andere kinderen. Zo leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden om taal, rekenen en schrijven sneller onder de knie te krijgen. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

Ieder schooljaar organiseren alle scholen in Tegelen jaarlijks een informatieavond en kijkdagen waarop ouders van nieuwe potentiële leerlingen voor het nieuwe schooljaar informatie krijgen en zich kunnen oriënteren op welke school hun kind(eren) het best passende onderwijs kunnen volgen. In schooljaar 2021-2022 staat de informatieavond gepland op donderdag 13 januari 2022. De kijkochtend is op vrijdagochtend 14 januari van 9.00u tot 11.00u. U bent dan van harte welkom om met uw kind onze school te bezoeken! 

Om u en uw kind alvast een impressie te geven van het onderwijs in de onderbouw op bs. St. Jozef kunt u dit filmpje bekijken. 

Inschrijven nieuwe leerlingen

De centrale aanmelddatum is in schooljaar 2021-2022 in de gemeente Venlo gepland op dinsdag 18 januari 2022. U kun op deze dag van 15.00u tot 18.00u terecht op onze school om uw kind in te schrijven. Mocht u het centrale aanmeldmoment gemist hebben, dan kun u contact opnemen met Corina van der Bend, teamleidster onderbouw, telefonisch 077-3260855 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of per mail corina.vanderbend@kerobei.nl

 

Indien u uw kind op bs. St. Jozef wilt inschrijven, dan kunt u hier het vooraanmeldformulier vinden. Mocht het printen thuis niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak maken bij de administratie van de school via 077-3260855 om het vooraanmeldingsformulier op te halen.

U kunt uw kind vooraanmelden op de volgende manieren:

  • Het vooraanmeldingsfomulier kunt u ingevuld mailen naar directie@sintjozef.kerobei.nl.
  • Het vooraanmeldingsformulier kunt u ingevuld in de brievenbus van de school doen (Grotestraat 142, Tegelen).

Het is belangrijk dat beide ouders het vooraanmeldingsformulier ondertekenen. 

Mocht u nog vragen hebben over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met Corina van der Bend, teamleidster onderbouw, telefonisch 077-3260855 (donderdag en vrijdag) of per mail corina.vanderbend@kerobei.nl

 

Ouders waarvan kinderen zijn vooraangemeld ontvangen, ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de teamleidster van de onderbouw. 

 

Tussentijdse inschrijving

Nieuwe leerlingen die tussentijds willen instromen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school, telefonisch via 077-3260855 of per mail via directie@sintjozef.kerobei.nl.