Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Oriëntatie / Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar school. Het is belangrijk dat zij naar school gaan om te wennen en te leren omgaan met andere kinderen. Zo leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden om taal, rekenen en schrijven sneller onder de knie te krijgen. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

 

Normaliter organiseren wij jaarlijks een informatieavond en kijkdagen waarop ouders van nieuwe potentiële leerlingen voor het nieuwe schooljaar informatie krijgen en zich kunnen oriënteren op welke school hun kind(eren) het best passend onderwijs kan bieden. Helaas is dat dit jaar i.v.m. de maatregelen tegen Corona fysiek niet mogelijk.

 

Als school organiseren we daarom een online informatieavond op donderdag 27 januari 2022 van 20.00u tot 21.00u. Tijdens deze avond zullen we u meer vertellen over onze school en bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. U kunt zich opgeven voor deze online informatieavond door uiterlijk woensdag 26 januari 2022 een mail te sturen naar directie.sintjozef@kerobei.nl. U ontvangt dan een link naar de online omgeving.

 

Om u en uw kind alvast een impressie te geven van het onderwijs in de onderbouw op bs. St. Jozef kunt u dit filmpje bekijken. 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Vanwege de maatregelen tegen Corona is er dit jaar geen centrale aanmelddatum waarop u uw kind fysiek op onze school kunt aanmelden. Indien u uw kind op bs. St. Jozef wilt inschrijven, dan kunt u hier het vooraanmeldformulier vinden. Mocht het printen thuis niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak maken bij de administratie van de school via 077-3260855 om het vooraanmeldingsformulier op te halen.

 

U kunt uw kind vooraanmelden op de volgende manieren: (Graag vóór 1 februari 2022)

  • Het vooraanmeldingsfomulier kunt u ingevuld mailen naar directie.sintjozef@kerobei.nl.
  • Het vooraanmeldingsformulier kunt u ingevuld in de brievenbus van de school doen (Grotestraat 142, Tegelen).

Het is belangrijk dat beide ouders het vooraanmeldingsformulier ondertekenen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met Corina van der Bend, teamleidster onderbouw, telefonisch 077-3260855 (donderdag en vrijdag) of per mail corina.vanderbend@kerobei.nl

 

Ouders waarvan kinderen zijn vooraangemeld ontvangen, ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de teamleidster van de onderbouw. 

 

Tussentijdse inschrijving

Nieuwe leerlingen die tussentijds willen instromen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school, telefonisch via 077-3260855 of per mail via directie.sintjozef@kerobei.nl.