Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Oriëntatie / Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar school. Het is belangrijk dat zij naar school gaan om te wennen en te leren omgaan met andere kinderen. Zo leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden om taal, rekenen en schrijven sneller onder de knie te krijgen. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

Normaliter organiseren alle scholen in Tegelen jaarlijks een informatieavond en kijkdagen waarop ouders van nieuwe potentiële leerlingen voor het nieuwe schooljaar informatie krijgen en zich kunnen oriënteren op welke school hun kind(eren) het best passende onderwijs kunnen volgen. Helaas is het op dit moment vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus niet mogelijk om de informatieavond en de kijkdagen te laten plaatsvinden. 

Om u en uw kind alvast een impressie te geven van het onderwijs in de onderbouw op bs. St. Jozef kunt u dit filmpje bekijken. 

Op 14 januari 2020 hebben we een online informatieavond gehad voor de ouders van potentiële nieuwe leerlingen. Wanneer u deze avond gemist heeft of u wilt graag meer informatie over onze school dan kunt u contact opnemen met Corina van der Bend, teamleidster onderbouw, telefonisch 077-3260855 (donderdag en vrijdag) of per mail corina.vanderbend@kerobei.nl

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

In november 2020 heeft de gemeente Venlo ouders van kinderen die in schooljaar 2021-2022 4 jaar worden een brief gestuurd. In deze brief stond dat 19 januari 2021 de aanmelddatum zou zijn voor nieuwe leerlingen. Vanwege de corona-maatregelen is er echter geen centrale aanmelddatum. De aanmeldperiode is uitgebreid. In plaats van één aanmelddag wordt er gekozen voor een aanmeldperiode. Aanmelden is mogelijk in de maanden januari en februari 2021.

 

Indien u uw kind op bs. St. Jozef wilt inschrijven, dan kunt u hier het vooraanmeldformulier vinden. Mocht het printen thuis niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak maken bij de administratie van de school via 077-3260855 om het vooraanmeldingsformulier op te halen.

U kunt uw kind vooraanmelden op de volgende manieren:

  • Het vooraanmeldingsfomulier kunt u ingevuld mailen naar directie@sintjozef.kerobei.nl.
  • Het vooraanmeldingsformulier kunt u ingevuld in de brievenbus van de school doen (Grotestraat 142, Tegelen).

Het is belangrijk dat beide ouders het vooraanmeldingsformulier ondertekenen. Bij voorkeur ontvangen wij het vooraanmeldingsformulier uiterlijk 1 maart 2021.

 

Mocht u nog vragen hebben over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met Corina van der Bend, teamleidster onderbouw, telefonisch 077-3260855 (donderdag en vrijdag) of per mail corina.vanderbend@kerobei.nl

 

Ouders waarvan kinderen zijn vooraangemeld ontvangen, ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de teamleidster van de onderbouw. 

 

Tussentijdse inschrijving

Nieuwe leerlingen die tussentijds willen instromen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school, telefonisch via 077-3260855 of per mail via directie@sintjozef.kerobei.nl.