Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Missie

Basisschool St. Jozef staat voor een passende optimale ontwikkeling waarbij het welbevinden en de talenten van ieder kind onze uitgangspunten zijn. Aan het eind van de basisschoolloopbaan heeft elk kind de (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes om zich met vertrouwen verder te ontwikkelen in de maatschappij.

 

Visie

Basisschool St. Jozef is onderweg naar een leeromgeving waarin je leert om je een leven lang te ontwikkelen. Je leert jezelf kennen en ontdekt hoe je je verhoudt tot anderen en de wereld, waarbij we rekening houden met en gebruik maken van elkaars talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Op onze school ben je medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en die van anderen om gezamenlijk tot optimale ontwikkeling te komen.

 

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden zijn de onderlegger van onze visie:

  • Samen
  • Kwaliteit
  • Uniek
  • Vernieuwend

Bij Samen gaat het vooral om van en met elkaar te leren, een fijne groepsdynamiek, gebruik maken van elkaars talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Leerlingen, ouders en leerkrachten trekken samen op in het ontwikkelproces van het kind. De leerkracht gaat van een meer sturende rol steeds meer naar een coachende en begeleidende rol.

Kwaliteit hebben we op St. Jozef hoog in het vaandel staan. We gaan voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, dit doen we door doelgericht te werken. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen, maar ook van onszelf. Dat wat we doen, willen we ook goed doen. De leerkrachten zijn voortdurend verder aan het ontwikkelen. Feedback van eenieder is daarom zeer welkom!

Uniek betekent dat je bij ons op school mag zijn wie je bent. Hierbij denken we aan aspecten als persoonsontwikkeling (Wie ben ik?), kennis hebben van je eigen talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten, eigen keuzes mogen maken. Kinderen mogen leren van fouten, ze leren te reflecteren op hun eigen handelen.

Vernieuwend wil zeggen dat ons onderwijs moet aansluiten bij onze huidige, maar ook bij de toekomstige generatie kinderen. De vraag van de maatschappij is veranderd. Er wordt naast kennis een veel groter beroep gedaan op vaardigheden en attitudes. Ons onderwijs moet opleiden voor beroepen die wellicht nu nog niet bestaan!