Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Missie

Basisschool St. Jozef staat voor een passende optimale ontwikkeling waarbij het welbevinden en de talenten van ieder kind onze uitgangspunten zijn. Aan het eind van de basisschoolloopbaan heeft elk kind de (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes om zich met vertrouwen verder te ontwikkelen in de maatschappij.

Visie

Basisschool St. Jozef is onderweg naar een leeromgeving waarin je leert om je een leven lang te ontwikkelen. Je leert jezelf kennen en ontdekt hoe je je verhoudt tot anderen en de wereld, waarbij we rekening houden met en gebruik maken van elkaars talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Op onze school ben je medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en die van anderen om gezamenlijk tot optimale ontwikkeling te komen.


De volgende vier kernwaarden zijn de onderlegger van onze visie: samen, kwaliteit, verbinding en vernieuwend.