Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Overblijven

Tussen Schoolse Opvang (TSO), ook wel overblijven genoemd.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u uw kind laten overblijven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Van de inkomsten worden thee, suiker, bouillon, melk, spel- en tekenmateriaal betaald. Ook de apparatuur om thee te zetten, bekertjes, lepeltjes, handdoeken en schoonmaakmiddelen worden hiervan bekostigd en elke overblijfkracht krijgt een maximale vergoeding van € 10,00 per dag.
Jaarlijks ontvangt de MR een financieel overzicht.

Voor het overblijven moet u een strippenkaart van 8, 12 of 24 strippen kopen. 
De kosten voor het overblijven zijn met ingang 1 augustus 2017, 2 euro per keer met een reductieregeling bij afname van de maximale strippenkaart:
Een 8 strippenkaart kost                             € 16,00
Een 12 strippenkaart kost                           € 24,00
Een 24 strippenkaart met reductie kost      € 40,00.
Het geld hoeft niet gepast te zijn. Bij leerlingen van de bovenbouw gaat het wisselgeld mee terug in de tas of trommel. Bij de kleuters gaat het in de uit-mand.
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u deze kaart kopen in het overblijflokaal ( in het lokaal voor de speelzaal) tussen 11:45 en 13:00 uur. De kaart blijft op school bij het overblijfteam. Dit om te voorkomen dat kinderen hun kaart kwijt raken. Als de kaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje mee. Elke dag dat uw kind overblijft, noteert u de voor- en achternaam van uw kind in de eigen klas ( en niet bij broertjes en zusjes op de lijst ) de intekenlijst van het overblijven. Een overblijfmedewerkster noteert de namen van de overblijvende kinderen.
Het overblijven voor de kinderen van groep 1 t/m 3 vindt plaats in de overblijfruimte bij de speelzaal. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zitten in een andere aparte ruimte, met een vast overblijfteam.
Het overblijven geschiedt onder toezicht van meerdere moeders, afhankelijk van het aantal kinderen. De kinderen eten eerst samen en gaan daarna buitenspelen. Tijdens het overblijven geldt de particuliere W.A.-verzekering die door de school collectief is afgesloten.

Wilt u meer informatie omtrent het overblijven, of gaat u graag met kinderen om en wilt u zelf meehelpen, neem dan contact op met:

Mevr. P. Breuer         tel. 3736471
Mevr. E. van Geenen tel. 3735479
Mevr. S. Omahdi       tel. 3736884 ( kleuters)
Anja Smits, teamleider of met de directeur.

Natuurlijk kunt u vrijblijvend een keer meewerken om te ervaren wat overblijfmoeder zijn inhoudt.

Reglement voor het overblijven:
1. Het overblijven is van 12.15 uur tot 13.00 uur.
2. De lunch begint als iedereen binnen is.
3. Een lunchpakket moet het kind zelf meenemen, voor thee, bouillon en melk wordt gezorgd.
4. Eigen drinken ( echter geen prik) en/of fruit is ook toegestaan.
5. Er mag geen snoep en ook geen chocolade mee worden gebracht.
6. De kinderen gaan altijd even naar buiten, minimaal 15 minuten, bij mooi weer langer.
7. Kinderen kunnen alleen overblijven indien er van te voren een strippenkaart is gekocht.
8. Indien er medicijnen door het kind gebruikt worden, dient dit via een briefje aan een overblijfmoeder kenbaar gemaakt te worden. EHBO-materialen zijn aanwezig.
9. De kinderen dienen naar de overblijfmoeders te luisteren en hebben zich netjes te gedragen.
10. Indien een kind gedragsproblemen vertoont, wordt dit via een briefje aan de ouders
kenbaar gemaakt.
11. Indien een kind zich niet aan de regels houdt, kan het van overblijven worden uitgesloten.
12. Voor kinderen van de bovenbouw geldt: 3 x niet genoteerd betekent niet overblijven.

Belangrijke voorwaarden dat kinderen graag naar het overblijven komen, zijn:
a. Dat het gezellig is.
b. De sfeer warm is.
c. De sfeer ontspannen is.
d. En er leuke activiteiten zijn.