Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Ouderraad basisschool St.-Jozef

Ouderraad

Op onze school is een Ouderraad actief die het contact tussen ouders, kind en de school wil bevorderen. Zij heeft zich ten doel gesteld om de hele schooltijd voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten zo plezierig mogelijk te maken.

De Ouderraad bestaat uit 10 tot 15 enthousiaste ouders die:

  • Contact onderhoudt met de diverse geledingen van de school;
  • Ondersteuning verleent bij de organisatie van diverse activiteiten op school;
  • Een keer per twee jaar een algemene ouderavond organiseert met een actueel onderwerp;
  • De inning van de vrijwillige ouderbijdrage verzorgt;
  • De inning van de bijdrage aan de schoolreisjes regelt;
  • Ervoor zorgt dat elk kind op school met zijn/haar verjaardag een cadeautje krijgt.

De Ouderraad kan al dit werk niet verzetten zonder de hulp van ouders en verzorgers. Gedurende het hele schooljaar wordt hulp gevraagd via briefjes bij de klassendeur, via de contactouders, of via een opgavenbriefje in de hal.

De Ouderraad vergadert gemiddeld een keer per zes weken, op dinsdag  van 19.30 – 20.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender en in de nieuwsbrief.

Elk schooljaar ontstaan er vacatures in de Ouderraad. Daarom worden in het begin van het schooljaar nieuwe kandidaten gevraagd en volgen zonodig verkiezingen. Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de overige leden van de Ouderraad (zie jaarkalender) of u kunt een van de vergaderingen bezoeken.

Samenstelling ouderraad:

2018-2019

Ouders
Véron Broekman                  vbroekman@home.nl              voorzitter  
Marieke Klementowski       p.klementowski@home.nl      secretaris   
Lieke Giesen                          liekegiesen@hotmail.com
Ruth Heinrichs                     dpmheinrichs@home.nl
Laura Linders                        lmmlinders@gmail.com
Ramona aan den Boom     ramona.ralph@ziggo.nl
Esther Beurskens                estherrico@live.nl
Ruut van de Voort              boebeleboebje@gmail.com
Ingrid Bos-Peters                ingridpeters86@gmail.com
Eef Broekman                     eefdings@hotmail.com
Diana de Bijl                        royendiana@home.nl

 

Leerkrachten
 Simone Houben                 s.houben@sintjozef.kerobei.nl

 


Mocht u vragen hebben aan de ouderraad dan kunt u dit via het secretariaat van de school regelen

 

 

Nieuws van de werkgroepen van de OR.

Lopende werkgroepen:

 

  • De werkgroep Sinterklaas is gestart en druk bezig met bedenken hoe het dit jaar weer allemaal zo leuk mogelijk gemaakt kan worden voor de kinderen. Op woensdag 5 dec zal de goedheiligman onze school bezoeken.

  • Ook de kerstwerkgroep is al bij elkaar geweest en er zijn al veel dingen afgesproken over hoe het eruit gaat zien. Er zal een gemengde spellenmiddag komen, op donderdagmiddag een kerstmarkt en traditioneel op vrijdag het kerstontbijt! Voor deze feestelijkheden van start gaan zal onze school en het plein weer in mooie kerstsferen gebracht worden!